https://www.omolab.com/wp-content/uploads/2020/05/omo-omolab-blog.png

Tijekom kreativnog procesa dizajna i izrade grafickih radova, od samog pocetka Omo je bio moj učenik i učitelj. Upravo taj jedinstven odnos u kombinaciji s problemima mojih disleksičnih sustanara me usmjerio prema razvoju komunikacijskih alata za ekipu posebnog kognitivnog stila.