Uvjeti korištenja

1. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Ovim se Uvjetima korištenja uređuje korištenje internetskih stranica: OmoLab.com, OmoType.com, OmoReader.com, Omoguru.com, internetske trgovine OmoGallery.com i mobilne aplikacije Omoguru Reader.

1.2 Definicije

Internetske stranice – OmoLab.com, OmoReader.com, OmoType.com, Omoguru.com
Internetska trgovina – OmoGallery.com.
Mobilna aplikacija – Omoguru Reader
Korisnik – pravna ili fizička osoba koja pristupa Internetskim stranicama, Internetskoj trgovini ili Mobilnoj aplikaciji
Pružatelj usluge – OmoLab, obrt za vizualne komunikacije, vl. Petar Reić, Starčevićeva 7, Split.

1.3 Pristupom Internetskim stranicama, Internetskoj trgovini i Mobilnoj aplikaciji i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Uvjete korištenja i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Uvjeta korištenja.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Korisnik se obvezuje da neće:

koristiti Internetske stranice, Internetsku trgovinu i Mobilnu aplikaciju na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima RH; na Internetske stranice, Internetsku trgovinu i Mobilnu aplikaciju unositi ili distribuirati putem Internetskih stranica i Internetske trgovine bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično; mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internetskim stranicama, Internetskoj trgovini i Mobilnoj aplikaciji; koristiti Internetske stranice, Internetsku trgovinu i Mobilnu aplikaciju za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba; koristiti Internetske stranice, Internetsku trgovinu i Mobilnu aplikaciju za slanje elektroničke pošte protivne ovim Uvjetima korištenja; unositi ili distribuirati putem Internetskih stranica, Internetske trgovine i Mobilne aplikacije bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično; objavljivati, prenositi ili razmjenjivati informacije za koje zna ili mora znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima ili stranicama.

2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internetskim stranicama, Internetskoj trgovini i Mobilnoj aplikaciji ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Pružatelja usluge ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije sadržani na Internetskim stranicama, Internetskoj trgovini i Mobilnoj aplikaciji mogu se koristiti samo za individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3. Korištenjem sadržaja Internetskih stranica, Internetske trgovine i Mobilne aplikacije Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz njihova korištenja te ih prihvaća koristiti isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4. Pružatelj usluge se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana za korištenje Internetskih stranica, Internetske trgovine i Mobilne aplikacije ili za bilo koje radnje Korisnika tijekom uporabe ili zlouporabe sadržaja Internetskih stranica, Internetske trgovine i Mobilne aplikacije te za bilo kakvu štetu koja može biti prouzročena Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internetskih stranica, Internetske trgovine i Mobilne aplikacije.

2.5. Internetske stranice, Internetska trgovina i Mobilna aplikacija mogu sadržavati dokumente, podatke, informacije, kao i veze (”linkove”) do drugih internetskih stranica, kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Pružatelj usluge nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničavajući se, na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranima od strane trećih osoba i zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica.

2.6. Pružatelj usluge zadržava pravo da bez najave izmijeni sadržaj Internetskih stranica, Internetske trgovine i Mobilne aplikacije, ukine Internetske stranice, Internetsku trgovinu i Mobilnu aplikaciju ili im ograniči pristup te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7. Pružatelj usluge neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internetskih stranica, Internetske trgovine i Mobilne aplikacije zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8. Pružatelj usluge zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

2.9. Pružatelj usluge zadržava pravo da IP adresama (Korisnicima), s kojih se izvršavaju radnje protivne ovim Općim uvjetima, spriječi pristup Internetskim stranicama, Internetskoj trgovini i s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10. Pružatelj usluge ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa Internetskim stranicama, Internetskoj trgovini i Mobilnoj aplikaciji.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj Internetskih stranica, Internetske trgovine i Mobilne aplikacije isključivo vlasništvo Pružatelja usluga ili njegovih ovlaštenika.

3.2 Korištenjem Internetskih stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja Internetskih stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3 Pružatelj usluga izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj Internetskih stranica, Internetske trgovine i Mobilne aplikacije, te zabranjuje korištenje sadržaja istih, osim kako je to određeno ovim Uvjetima korištenja i kako je to dozvoljeno uputama na Internetskim stranicama, Internetskoj trgovini i Mobilnoj aplikaciji.

3.4 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internetske stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe.

3.5 Za sve sadržaje preuzete s Internetskih stranica, Internetske trgovine i Mobilne aplikacije (download) Korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Uvjeta korištenja.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 OmoLab štiti vašu privatnost. Kod procesa koji traže realizaciju tražene usluge koristit ćemo isključivo informacije koje pristanete dati. Obvezujemo se da vaše osobne informacije nećemo ustupiti trećoj strani na način koji nije naveden u ovim Općim uvjetima i Pravilima privatnosti.

4.2 Ovisno o vašim aktivnostima prilikom korištenja Internetskih stranica, Internetske trgovine i Mobilne aplikacije od vas će se možda zatražiti da prihvatite dodatne uvjete.

4.3 OmoLab može prikupljati statističke podatke o ponašanju posjetitelja naših Internetskih stranica, Internetske trgovine i Mobilne aplikacije te ih može javno prikazivati. OmoLab ne objavljuje informacije koje omogućavaju osobnu identifikaciju.

4.4 OmoLab će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.5 OmoLab će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.6 Ukoliko Korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno OmoLab (info@omolab.com).

4.7 Ukoliko Korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, OmoLab će takve podatke ukloniti.

4.8 Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. KORIŠTENJE USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE OMOGALLERY.COM

5.1 Korištenje usluga Internetske trgovine OmoGallery.com moguće je bez registracije.

5.2 Pružatelj usluga ne pohranjuje podatke kreditnih kartica kao i bilo kakve podatke takvog tipa niti vrši obradu na Internetskim stranicama i Internetskoj trgovini već na zaštićenim stranicama partnera, na kojima se sve vrši putem enkripcije i Pružatelju usluga ti podaci nisu vidljivi u integralnom obliku. Korisnik može ostaviti podatke trajno na stranicama koje služe za naplatu no ti podaci nisu pohranjeni niti su vidljivi Pružatelju usluga.

5.3 Pri rezervaciji odnosno kupnji robe na Internetskoj trgovini OmoGallery.com nužno je ostaviti osobne podatke nositelja rezervacije (ime, adresa, kontakt telefon i dr.). Ti će se podaci koristiti isključivo za realizaciju usluge. Podaci o plaćanju, broju kartice i slično posebno su zaštićeni, te su dostupni samo bankama i kartičnim kućama radi autorizacije plaćanja.

5.4 Za realizaciju kupnje, odnosno isporuke robe Pružatelj usluge osobne podatke dijeli s pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo. Pružatelj distribucijskih usluga može Korisnika pri isporuci roba tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke s dokumenta. Ako korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku narudžbe roba neće moći biti uručena. Pružatelj usluga osobne podatke pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje svrhe navedene u ovim Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti.

5.5 Korisnik pristaje da se kupnja putem Internetske trgovine vrši na način da Korisnik koristi usluge dostupne putem Internetske trgovine OmoGallery.com na način da ih bira na temelju slike, naslova i osnovnog opisa proizvoda. S obzirom na to da mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., OmoLab ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

5.6 Klikom na gumbe za kupnju proizvoda i/ili usluga, odabrani proizvod/usluga sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “košaricu” gdje se nalaze svi odabrani proizvodi/usluge.

5.7 Ukoliko Pružatelj usluga nije u mogućnosti staviti na raspolaganje neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Korisnika putem elektroničke pošte te ga obavijestiti o promjenama.

5.8 OmoLab zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni aktualnu ponudu proizvoda i usluga.

6. CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE OMOGALLERY.COM

6.1 Cijene proizvoda i usluga izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”). Pružatelj usluga može odrediti određene popuste na kupovinu putem Internetske trgovine.

6.2 Cijene roba i usluga podložne su promjenama do trenutka potvrde kupovine.

7. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE OMOGALLERY.COM

Pružatelj usluga se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka. Svi se podaci o Korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

7.1 Korisnici mogu plaćati robu i usluge na sljedeće načine:kreditnim i debitnim karticama,
uplatom prema ponudi, PayPal-om.

7.2 Prilikom plaćanja kreditnom i debitnom karticom autorizacija se vrši automatski.

7.3 Pružatelj usluge snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice Korisnika. Dostava je besplatna na području RH

7.4 U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Korisnik / kupac zaprima putem elektronske pošte ili Internetske trgovine potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem usluge Internetske trgovine.

7.5 Prilikom plaćanja podatke o Vašoj kartici ne pohranjujemo ni na koji način, već ih samo prosljeđujemo kartičnom procesoru koji obavlja naplatu.

7.6 Na korištenje usluge Internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini.

8. UVJETI USLUGE MOBILNE APLIKACIJE OMOGURU READER

8.1 Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge

9. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

9.1 Pružatelj usluge zadržava pravo izmijeniti ove Uvjete korištenja bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja usluga Internetskih stranica, Internetske trgovine provjeriti važeće Uvjete korištenja. Važeći Uvjeti korištenja bit će objavljeni na Internetskim stranicama, Internetskoj trgovini i Mobilnoj aplikaciji.

9.2 Za korištenje usluge Internetske trgovine važeći su Uvjeti korištenja na snazi u trenutku primitka uplate za naručenu robu ili usluge.

9.3 Svi eventualni sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Uvjeta korištenja rješavat će se pred nadležnim sudom u Splitu.